All posts by admin

Doka

Doka-qəlib deyə adlandırdığımız qəlib ilə kolon qəlibləri bağlanılır.Doka qəlib kənarları 20 sm qalınlığında olur və içi plywood ilə örtülü olur atalet momentının çox olması səbəbi ilə dura bilməsi yüksək olduğundan həm qəlibə beton toxunmasından açılmağı həm də qəlibin əyilməsinin qarşısını alır.Uzun zaman üçün ekonomik həm də zamandan qazanc sağlamasını yaradar.qəlibi bağladiqdan sonra beton tökümü edilir ve hamar bir səth əldə edilir.

Thermo Wood

Thermowood - istehsal prosesində yalnız istilik və buxardan istifadə olunan və heç bir kimyəvi qatqısı olmayan 100% təbii taxtadır.       Thermowood 190° - 212°С arasında 48-144 saat müvafiq ardıcıllıqla istilik və buxar prosesindən keçərək hazır vəziyyətə gətirilir.Tam hazır olduqdan sonra iqlim şəraiti,rütubət,çürümə,qurd,göbələk və həşəratlara qarşı 30-35 il dözümlü olur. Thermowood-un üstünlükləri: Ekoloji cəhətdən səmərəli Nəmlik müqaviməti Bioloji müqavimət Yüksək istilik izolyasiyası Daimi ölçü dəyişməzliyi Gözəl görünüş Adi taxtadan oda 2 .

EMPRENYE

Ağacın mənfi şərtlərə qarşı davamlılığını artırmaq və ağac ehtiyatlarının tükənməsini önləmək üçün  emprenye əməliyatı; dünyanın gələcəyi düşünüldüyündə ekoloji və iqdisadi baxımdan ən uyğun həlldir. Emprenye , müxtəlif üsullarla müxtəlif kimyəvi maddələrin ağacın tərkibinə sovruldulmasi əməliyyatıdır. Emprenye əməlyatının bir çox tədbiq olunma üsulu vardır. Ancaq bu üsullar arasında emprenye maddəsinin maksimum dərinliyə işləməsini təmin edən əməliyyat tankında vakum təzyiq metodu ən təsirli və ən üsuldur. Bu üsulla ağacın düşmənləri olan .

Dərmanlanmış Taxta millər

lin hər bir vaxtında  həşaratlar  hər bir sahədə ziyan verə bilərlər. O cümlədən  bu amil ağacdan hazırlanmış taxtalardan da yan keçmir. Bunun qarşsını almaq üçün taxtalar xüsusi dərmanlarla hazırlanır. Bu da sizin taxtanızın uzun  ömürlü və dayanıqlı olmasına yardımçı olur.
azAzerbaijani
X